ČLANSTVO

Če se želite včlaniti v klub, prosim izpolnite PRISTOPNO IZJAVO in jo pošljite na naš mail
info.klrws@gmail.com ali tajnistvo@klrws.si
Po prejemu obvestila, da je bilo vaše članstvo potrjeno s starni upravnega odbora kluba, boste prejeli
vse podatke za plačilo članarine. Članarina za koledarsko leto 2023 znaša 30€, družinski član 15€.
Vpisnina za nove člane znaša 15€. Članstvo velja za tekoče koledarsko leto.
Članarino in vpisnino je potrebno poravnati na klubski transakcijski račun

(TRR pri Delavski hranilnici d.d. SI56 6100 0002 7149 095)

do konca meseca februarja za tekoče leto. Pri plačilu je potrebno
navesti pripis namena: IME in PRIIMEK ČLANA (+ družinskega člana) + ČLANARINA
Vsem članom, ki ne plačujejo redno članarine, se ob ponovnem članstvu zaračuna vpisnina!
Po prejemu plačila vam po pošti pošljemo člansko izkaznico z nalepkico KZS za tekoče leto.

KLRWS omogoča vsem članom določene popuste in ogodnosti, ki jih najdete tukaj.